Thomas Hardy
„Pokud existuje cesta k Lepšímu, je nutné
se nejdříve plně podívat na Nejhorší“.

Požádejte o pomoc, ozvu se Vám

Jak pracuji

V procesu psychoterapie vycházím z jedinečnosti klienta. Provázím ho jeho životním příběhem a svojí intervencí pomáhám, aby pochopil, jak zažité vzorce a motivy ovlivňují jeho chování a prožívání. Nabízím rovnocenný dialog a terapeutický vztah.

Hledání možností porozumění vedoucí ke změně je cílem naší společné práce.

V terapii kombinuji nejvíce techniky blízké humanitním směrům v psychoterapii, jako je terapie zaměřená na klienta, daseinsanalýzu a existenciální psychoterapie.

Poskytuji bezpečný prostor i pro techniky jiných terapeutických směrů, pokud budou odpovídat klientovým potřebám a přáním, vycházejícím ze situace, ve které klient psychoterapeutickou péči vyhledal.

Jako každý psychoterapeut pracuji pod pravidelným supervizním vedením mé terapeutické práce. Právě ukončuji výcvik v rodičovské terapii, plánuji rozvíjet se dále v oblasti rodinné a partnerské psychoterapie.

Copyright © 2010 moje-psychoterapie. ALL Rights Reserved web & design www.graphica.cz
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! web + design + webmaster