Thomas Hardy
„Pokud existuje cesta k Lepšímu, je nutné
se nejdříve plně podívat na Nejhorší“.

Požádejte o pomoc, ozvu se Vám

Psychoterapie a konzultace

Dnešní uspěchaná doba se svými vysokými nároky na výkon, ale i na žádoucí společenské chování nám mnohdy zabraňuje věnovat se více pocitům a opravdovým přáním vedoucím k seberealizaci.

V psychoterapii se můžete s odborným vedením zamýšlet nad životní situací, ve které se nacházíte a hledat možnosti, jak a kam by měla vést Vaše životní cesta, abyste prožívali naplněný a smysluplný život.

Psychoterapie je vhodná pro jednotlivce, dospělé i děti, pro páry, i pro rodiny.

Psychoterapie se od psychiatrie, která je lékařskou disciplínou a pracuje s medikací a psychologie, která se věnuje zejména diagnostice, liší tím, že zplnomocňuje právě a jen klienta k tomu, že řešení problému objeví sám. Terapeut pracuje jako jeho průvodce, kdy v rovnocenném dialogu, využívá techniky vedení rozhovoru takovým způsobem, aby klient mohl pochopit danou situaci a její řešení tak vycházelo z jeho opravdových možností. Také pracuje s terapeutickým vztahem, ve kterém klient může objevit i zcela nové formy vztahování a komunikace.

Odbornost psychoterapeuta je zaručena komplexním vzděláním, které se rozděluje do teoretické, sebezkušenostní a supervizní části. Sebezkušenostní část si můžete představit tak, že sám psychoterapeut je v dlouhodobé skupinové terapii (min 500 hodin), dle potřeby i individuální a supervizní část, kde terapeut dochází pravidelně ke svému supervizorovi (psychoterapeut psychoterapeuta), kde pod odborným dozorem reflektuje svoji terapeutickou praxi.

Psychoterapeutickou péči mohu doporučit, když:

Další situace, ve kterých je vhodné vyhledat odbornou pomoc, najdete níže.

Copyright © 2010 moje-psychoterapie. ALL Rights Reserved web & design www.graphica.cz
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! web + design + webmaster